Általános Felhasználási Feltételek a www.gumiteszt.com weboldalhoz

Állapot: 2017. 08. 23.

1.§ Szolgáltató és kapcsolattartó

Awww.gumiteszt.com szolgáltatója

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Kapcsolattartási adataink

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (H-P 7-22 óra)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Vállalattal kapcsolatos adatok

Felügyelőbizottság elnöke: Rainer Binder
Vezetőség: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
A társaság székhelye: Hannover
Cégbíróság: AG Hannover HRB 58026
Adószám: DE 812759861

2. § Érvényesség

(1) A www.gumiteszt.com azokhoz a felhasználókhoz szól, akik az interneten szeretnének az abroncsokról tájékozódni. Az oldal használói ingyenes felhasználói tapasztalatokhoz valamint értékelésekhez juthatnak hozzá a nehézgépjárművek és motorkerékpárok abroncsaival kapcsolatban.

(2) Ezek az Általános Felhasználási Feltételek a www.gumiteszt.com em regisztrált felhasználóira vonatkoznak az oldal használatának időpontjában, ill. a regisztrált felhasználókra a regisztráció időpontjában érvényes aktuális szövegváltozat szerint.

(3) A www.gumiteszt.com weboldal használatával, ill. a weboldal által nyújtott szolgáltatások elfogadásával a felhasználó kinyilvánítja egyetértését az oldal használatával kapcsolatban és elfogadja a mindenkor érvényes felhasználási feltételeket.

3. § Saját tartalmak

Az általánosan érvényes törvények szerint a Delticom AG felelős azokért a saját tartalmakért, amelyek az ajánlat terjedelmén belül a www.gumiteszt.com oldalon keresztül lehívhatóak. A jelen felhasználási feltételek 10§ szerinti felelősségkorlátozások érvényesek.

4. § Idegen tartalmak

(1)  A Delticom AG biztosítja felhasználó számára annak lehetőségét, hogy a www.gumiteszt.com weboldalon meghatározott tartalmakat tegyen közé úgy, hogy azokat más felhasználók lehívhassák. Ezt a lehetőséget a Delticom AG alapvetően ingyenesen bocsátja rendelkezésre, a kivételek tekintetében külön megállapodás szükséges. Ezen tartalmak (továbbiakban: „Felhasználói tartalmak“) a közé tartoznak:

- abroncsértékelések

- tapasztalati beszámolók

- képek

- videók

(2) Felhasználói tartalmak közzététele jogilag nem érvényesíthető, és más formában sem kényszeríthető, ill. követelhető meg. Felhasználói tartalmak közzétételére nem áll fenn jogosultság.

(3) Felhasználói tartalmak közzététele a www.gumiteszt.com weboldalon nem tekinthető a Delticom AG jogilag kötelező érvényű nyilatkozatának, megállapításának, értékelésének vagy ajánlásának, ezek csupán a felhasználók véleményét tükrözik. A Delticom AG nem teszi magáévá a felhasználói tartalmakat és nem garantálja azok helyességét, aktualitását és/vagy teljességét.

(4) A Delticom AG nem képes teljes körűen ellenőrizni és felügyelni ezen felhasználói tartalmak jogszerűségét, és nem is vállal erre kötelezettséget. Ha felhívják a Delticom AG figyelmét törvényellenességre és/vagy jogsértésekre akkor megtesz mindent annak érdekében, hogy azokat megszüntesse. Részletesebben lásd az 5. paragrafust.

5. § Tulajdonjogok és jogkezelés

(1) A www.gumiteszt.com weboldalon közzétett tartalmak/adatok (pl. termékek, márkák, logók , cégnevek stb. információk, jelentések, képek, ábrák, videók) adott esetben jogilag védettek.

Felhasználó díjmentesen megadja a Delticom AG vállalat számára a jogot, valamennyi, a felhasználó által rendelkezésre bocsátott felhasználói tartalom mentésére és sokszorosítására, valamint az összes jelenleg ismert felhasználási és értékesítési jog tekintetében az eljárást és hozzájárul ahhoz, hogy a Delticom AG vállalat közzétegye, kifejezetten nyilvánosan hozzáférhetővé tegye vagy bármely más módon reprodukálja azokat awww.gumiteszt.comweboldalon vagy bármely más, olyan elektronikus médiában, amelyért a vállalat felelős. Felhasználó megadja a Delticom AG számára annak jogát, hogy az a felhasználói tartalmakat továbblicencelje kapcsolt vállalatai számára.

(2) A jogok felhasználói tartalmakra vonatkozó megadása alapvetően időben korlátlanul érvényes. Ezt a hozzájárulását a felhasználó a felhasználói tartalom törlésével bármikor visszavonhatja.

(3) Felhasználó biztosítja, hogy korlátozás nélkül jogosult arra, hogy a Delticom AG számára a fent ismertetett mértékben megadja a jogokat.

(4) Ha fennáll annak gyanúja, hogy a www.gumiteszt.com weboldalon megsértették a tulajdonjogokat, akkor ezt haladéktalanul közöljék velünk az info@delti.com e-mail-címen keresztül annak érdekében, hogy a Delticom AG ezt megvizsgálhassa és adott esetben megtehesse a lépéseket a jogsértés megszüntetésére. A Delticom AG vállalat fenntartja magának a jogot a felhasználói tartalmak és felhasználói profilok zárolására és/vagy tartós eltávolítására.

A Delticom AG ezen kívül jogosult a következőkre:

- a felhasználói tartalmakat felhasználni saját és a vele összekapcsolt vállaltok ajánlatainak online reklámozására felhasználni,

- a felhasználói tartalmakkal kapcsolatos használati jogokat harmadik fék számára továbblicencelni, amennyire és amilyen mértékben ezt a tartalmak harmadik fél online platformjain történő használata szükségessé teszi.

6. § Felhasználói tartalmak elhelyezés

(1) A felhasználói tartalmak elhelyezése történhet regisztrált és nem regisztrált felhasználók révén egyaránt.

(2) Felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem tesz közzé olyan tartalmakat, amelyek:

- harmadik felek jogait sértik, például szerzői, jelölési, szabadalmi, márka- vagy szomszédos jogokat, személyiség jogokat, adatvédelmi vagy tulajdonjogokat sértenek.

- sértőek, fenyegetőek, kényszerítők, rágalmazók, az erőszakot dicsőítik,

- pornográf tartalmúak, károsak a fiatalokra, rasszisták, uszító tartalmúak vagy egyéb módon büntethetők/jogellenesek,

- valótlanságot tartalmaznak,

(3) Felhasználói tartalmakat 18 év fölötti személyek helyezhetnek el

(4) A www.gumiteszt.com weboldalt felhasználó nem használhatja más felhasználók vagy harmadik fél reklámozására. Ez vonatkozik a megfelelő hivatkozások elhelyezésére is. A termékek pozitív megjelenítése ebben az értelemben nem minősül reklámnak, ha az megfelel a 6§ 5. bekezdésében foglaltaknak.

(5) Felhasználó gumiabroncsokra vonatkozói értékeléseinek (ideértve a felhasználói profilon tett kijelentéseket, az ábrákhoz fűzött megjegyzéseket, az ábrákat, képeket és videókat) a következő feltételeket kell teljesíteniük. Felhasználó:

- köteles biztosítani értékelése megfelelő hozzárendelést egy gumiabroncshoz

- értékelést csak abban az esetben adhat, ha az értékelt gumiabroncsot saját maga használta, 

- köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni a gumiabroncsokkal, azok használati vagy menettulajdonságaival vagy egyéb jellemzőivel és az eseményekkel kapcsolatban, 

- nem helyezhet el tartalmakat fizetség vagy anyagi előnyök ellenében,

- nem adhat értékelést, ill. nem helyezhet el képeket, ha felhasználó a gumiabroncs gyártójának alkalmazottja, tulajdonosa vagy üzemeltetője, vagy ezek megbízásából cselekszik. Ugyanez érvényes azon vállalatok munkatársaira, akik gazdasági kapcsolatban állnak az értékelt gumiabroncs gyártójával, valamint azok megbízottjai,

- nem adhat olyan értékelést, amelynek célja a gyártó vagy a Delticom AG rágalmazása vagy amelyek alapvetően más célt szolgálnak, mint egy adott gumiabroncs tárgyszerű és semleges értékelése

- nem helyezhet el olyan képeket és videókat, amelyek alkalmasak személyek beazonosítására vagy amelyek vonatkozásában nem rendelkezik jogosultsággal

7.§ Adatvédelem

(1)  A felhasználó által a www.gumiteszt.com weboldalon elhelyezett személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, valamint az érvényes Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük. Az adatvédelmi nyilatkozat itt érhető el.

(2) Tilos más felhasználók adatainak minden olyan célú kiolvasása, mentés és továbbadása, amelyek eltérnek az ajánlat rendeltetésszerű használatától. Felhasználók alapvetően bizalmasan kezelik a számukra átadott vagy ismertté vált személyes adatokat, amennyiben azokat nem maguk a jogosultak hoznak nyilvánosságra.

8. § Felmentés

Felhasználó köteles a Delticom AG vállalatot harmadik felek minden követelésétől mentesíteni – ideértve a jogi képviselet arányos és törvényben meghatározott költségeit is –, amelyek a felhasználói kötelességek vagy a jótállás vétkes megsértésén alapulnak. Felhasználó támogatja a Delticom AG vállalatot minden ilyen igény elhárításában, különösen a jogi védekezéshez szükséges információk rendelkezésre bocsátásával.

9. § Regisztrálás

(1) Minden felhasználó bármikor ingyenesen létrehozhat felhasználói fiókot (regisztrálás).

(2) A www.gumiteszt.com weboldalon történő regisztráláshoz a felhasználónak be kell tölteni a 18. életévét. 

(3) A regisztrálás során minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelően és teljes körűen megadni az adatokat, és nem sértheti meg harmadik felek jogait. Harmadik felek jogait többek között akkor sértik meg, ha harmadik felek személyes vagy egyéb adatait, így például nevüket vagy e-mail-címüket beleegyezésük nélkül használják. Nem engedélyezett a többszörös regisztráció. A regisztrált felhasználók bármikor módosíthatják vagy frissíthetik bejelentkezési adataikat.

(4) A regisztrált felhasználók kötelesek a számukra megadott, ill. az általuk kiválasztott hozzáférési adatokat (különösen a jelszavakat) bizalmasan kezelni. A hozzáférési adatok elvesztése vagy jogosulatlan használata esetén minden regisztrált felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Delticom AG vállalatot. A Delticom AG jogosult zárolni a felhasználói fiókhoz történő hozzáférést a www.gumiteszt.com weboldalon, ha felmerül annak gyanúja, hogy a jelszót harmadik fél jogosulatlanul használja; a zárolásról a felhasználó tájékoztatást kap.

(5) A felhasználási feltételek megsértése esetén a Delticom AG törölheti a felhasználó által közzétett vagy egyéb módon a felhasználóhoz hozzárendelhető tartalmakat és információkat. Ezen túlmenően a Delticom AG átmenetileg vagy tartósan kizárhatja a felhasználót az ajánlat használatából.

(6) A felhasználási feltételek vétkes megsértése esetén ezen kívül a felhasználó a Delticom AG vállalattal szemben törvénynél fogva felel az ebből adódó közvetett és közvetlen károk megtérítése tekintetében, ideértve a vagyoni károkat is. Minden további igény tekintetében fenntartjuk a jogot.

(7) A felhasználói fiók bármikor, határidő betartása nélkül megszüntethető a fiók törlésével vagy e-mail küldésével a Delticom AG részére.

(8) A Delticom AG fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrálást ok megnevezése nélkül két hetes határidővel töröljön. Mindez nem érinti az alapos okból történő rendkívüli felmondás jogát. Alapos oknak tekintendő a jelen felhasználási feltételekben megadott kötelességek megszegése.

(9) Felmondás vagy a szerződés egyéb megszűnése esetén a Delticom AG jogosult a felhasználó által közzétett tartalmakat zárolni vagy törölni. A használatra és a zárolásra nem áll fenn jogi kötelezettség

10. § A Delticom AG vállalat jótállása, szavatossága és felelőssége

(1) A Delticom AG nem szavatolja a www.gumiteszt.com weboldalon közzétett információk teljességét, aktualitását, helyességét, jogszerűségét vagy egyéb minőségét. A Delticom AG ezeket az információkat csupán a felhasználók tájékoztatására nyújtja. A Delticom AG nem szavatolja, hogy a felhasználók valóban jogtulajdonosai a közzétett tartalmaknak.

(2) Ezen kívül a Delticom AG nem szavatolja, hogy a www.gumiteszt.com weboldalon közzétett tartalmak mentesek a vírusoktól vagy egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek kártékony hatásúak. Adatfeldolgozó eszközei ezirányú védelméről felhasználónak saját magának kell gondosodnia.

(3) A szerződésből vagy a szerződésen kívüli igények esetén a Delticom AG csak a szándékosságból vagy durva hanyagságból származó károkért, valamint azokért a károkért vállal jótállást, amelyek ezen kötelességek enyhe fokú gondatlan megszegéséből származnak, amelyek lehetővé teszik az adott felhasználóval megkötött szerződés végrehajtását és amelyek teljesítésében a szerződő felek megbízhatnak (kardinális kötelezettségek). Utóbbi esetben a felelősség a szerződés megkötésekor előrelátható, a jellemző károkra korlátozódik. A felelősség korlátozása nem vonatkozik azokra károkra, amelyek az egészséget, a testi épséget és az életet veszélyeztetik a termékfelelősségi törvény alkalmazási területén belül, valamint kifejezett garanciák átvétele esetén.

11. § A weboldal rendelkezésre bocsátása

 (1) A Delticom AG nem vállalja a felelősséget az ajánlatok folyamatos használhatóságának, ill. elérhetőségének www.gumiteszt.com weboldalon keresztüli biztosítására, ebben a tekintetben különösen nem vállal jótállást és felelősséget a műszaki okokból bekövetkező késedelmekért, megszakadásokért és kimaradásokért.

(2) A Delticom AG fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje a rendelkezésre bocsátott információkat, valamint részben vagy egészben zárolja, módosítsa, kiegészítse vagy törölje a www.gumiteszt.com weboldalt vagy időszakosan vagy véglegesen leállítsa információk közzétételét a www.gumiteszt.com weboldalon.

(3) Tilos minden olyan próbálkozás, amely a www.gumiteszt.com megfelelő működésének korlátozására irányul, például a biztonsági funkciók megkerülése, a számítógépes rendszerek, kiszolgálók (szerverek), útválasztók (routerek) vagy egyéb, az internetre csatlakoztatott eszközök módosítása, jogosulatlan felhasználók számára hozzáférés biztosítása ezen eszközökhöz vagy a rendszerek/készülékek működésének bármilyen módon történő megzavarása.

(4) A Delticom AG nem vállal felelősséget az adatvesztésekért

§ 12. Alkalmazandó jog, illetékesség, egyebek

(1) A Delticom AG a felhasználóval szembeni nyilatkozatokat e-mailben, faxban vagy levélben küldheti meg, amennyiben másképp nem szabályozzák az ÁSZF-ben. Ezen kívül a Delticom AG a felhasználóval szembeni nyilatkozatokat a felhasználó www.gumiteszt.com weboldalon működő privát postafiókjába is kézbesíthet.

(2) A Delticom AG illetékessége Hannover.

(3) A szerződésre a német jog érvényes a nemzetközi magánjog és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezmény kizárása mellett.

13. § Megengedő záradék

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy később érvényüket vesztik, azok a szerződés egészének érvényességét nem érintik. Az érvénytelen rendelkezések helyébe a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések lépnek.