Izjava o varstvu podatkov 

I. Splošno 

1. Informacije o zbiranju osebnih podatkov

V nadaljevanju vas obveščamo o zbiranju osebnih podatkov pri uporabi naše spletne strani. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo osebno na vas, npr. ime, naslov, elektronska pošta, obnašanje uporabnika.

V skladu z 7. odst., 4. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO) je upravljavec podjetje Delicom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Nemčija, telefon: 49(0)511-87989280, E-Mail: gumiteszt@delti.com, Spletna stran: www.gumiteszt.com (v nadaljevanju „upravljavec“, glejte tudi naš Impresum). Naš pooblaščenec za varstvo podatkov vam je na voljo na naslovu datenschutz@delti.com ali na našem poštnem naslovu z dodatkom „Pooblaščenec za varstvo podatkov“.

Uporaba naših spletnih funkcij je načeloma mogoča brez obdelave osebnih podatkov. K tehničnim podatkom, ki nam jih posredujete (osebni podatki) prosimo, da tudi upoštevate spodaj navedene navedbe. Če moramo za posamezne funkcije naše ponudbe sodelovati z podizvajalci za storitve ali pa želimo vaše podatke uporabljati za oglaševalske namene, vas bomo spodaj podrobno obvestili o ustreznih postopkih. Nato navajamo tudi določene kriterije za hrambo podatkov.

2. Nameni in pravne podlage za obdelavo

V kolikor ni drugače opisano ali določeno, je namen naših dejavnosti obdelave podatkov zasledovanje lastnih poslovnih namenov.

Za obdelavo podatkov uporabljamo različne pravne podlage.

 • Če nam dodelite določeno soglasje za obdelavo osebnih podatkov predstavlja to pravno podlago v smislu točke a, 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO (v nadaljevanju imenovano „soglasje“).
 • Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za vzpostavitev ali izpolnitev določene pogodbe, katere (morebitna) pogodbena stranka je posameznik torej, če se registrirate za te storitve (portal za ocenjevanje) in je obdelava podatkov potrebna za izvedbo storitve, potem predstavlja pravno podlago točka b., 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju imenovana tudi „izpolnitev pogodbe).
 • Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pravne dolžnosti, npr. za izpolnitev davčnih obveznosti arhiviranja, je pravna podlaga točka c., 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za varstvo življenjsko pomembnih interesov posameznika ali druge fizične osebe, npr. če bi se obiskovalec v enem naših skladišč poškodoval in bi bilo treba njegove podatke posredovati zdravniku in/ali bolnišnici, potem predstavlja pravno podlago točka d., 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Obdelava osebnih podatkov je lahko v skladu z točko f., 6. I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov dovoljena, kadar je potrebna za ohranitev upravičenega interesa našega podjetja ali tretjih oseb, v kolikor prevladajo interesi, osnovne pravice in osnovne svoboščine posameznika (v nadaljevanju navedeno kot „upravičen interes“). Izvedbo naše poslovne dejavnosti smatramo kot varovanje delovnih mest naših sodelavcev in za blaginjo naših delničarjev in našega upravičenega interesa. To se prekriva tudi z izrecno upravičenimi interesi podjetja, ki jih opisuje evropski zakonodajalec. Tako se lahko domneva upravičen interes, kadar se posameznik in podjetje nahajata v razmerju strank (uvodna izjava 47, 2. stavek Splošne uredbe o varstvu podatkov) ali pa se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega oglaševanja.
 • Če brez soglasja pošiljamo oglase v elektronski obliki registriranim uporabnikom, ki nam ob registraciji sporočijo svoj elektronski naslov, za oglaševanje lastnih podobnih izdelkov in smo pri zbiranju podatkov opozorili na to možnost uporabe in pravico, da lahko ta uporabo podatkov kadarkoli prekliče brez, da bi v zvezi s tem nastali drugi stroški, kot samo stroški posredovanja v skladu z osnovnimi tarifami, se sklicujemo na 3.ods., 7. člena Zakona proti nelojalni konkurenci, UWG.

3. Vaše pravice

Do nas imate naslednje pravice glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas:

 • pravica do informiranja,
 • pravica do popravka ali brisanja,
 • pravica do omejitve obdelave,
 • pravica do ugovora za obdelavo,
 • pravica do prenosljivosti podatkov.

Poleg tega imate pravico, da se pri organu za nadzor varstva podatkov pritožite glede obdelave vaših osebnih podatkov pri nas. Vaše pravice so urejene v 3. poglavju Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pristojen organ za varstvo podatkov je deželni pooblaščenec za varstvo podatkov Spodnje Saške, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de

4. Ugovor ali preklic obdelave vaših podatkov

Če ste prejeli soglasje za obdelavo vaših podatkov, lahko to kadarkoli prekličete. Takšen preklic vpliva na dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov, po tem, ko ste to pri nas izjavili.

V kolikor lahko obdelavo vaših podatkov opremo na utemeljitev interesov, lahko za obdelavo vložite ugovor. Za takšen primer gre, kadar obdelava še posebej ni več potrebna za izpolnitev pogodbe, kar bomo v nadaljnjem opisu funkcij tudi predstavili. Ob izvajanju takšnega ugovora vas prosimo, da nam predstavite razloge, za to, da vaših osebnih podatkov ne bi več obdelovali pri nas. V primeru utemeljenega ugovora preverimo najprej dejansko stanje in nato bomo ustavili obdelavo podatkov oz. jo prilagodili ali pa bomo predstavili naše prisilne razloge, ki so zaščiteni, na podlagi katerih bomo nato z obdelavo nadaljevali.

Seveda lahko obdelavi vaših osebnih podatkov za namene oglaševanja in analizo podatkov kadarkoli ugovarjate. O vaši želji nas lahko obvestite na podatke, ki so navedeni v točki 1.

5. Prejemnik in kategorije prejemnikov vaših osebnih podatkov

Informacije o naših strankah so za nas pomembne in nam pomagajo izboljšati našo ponudbo. Informacije, ki smo jih prejeli, posredujemo tretjim osebam izključno v spodaj opisanem obsegu:

Povezana podjetja: Delticom posreduje osebne podatke (in uporabniške podatke) za namene obdelave naročila povezanim podjetjem in njihovim hčerinskim družbam.
Te družbe so zavezane ali tej izjavi o varstvu podatkov, ali pa sledijo smernicam, ki nudijo vsaj toliko zaščite, kot ta izjava o varstvu podatkov.

Ponudniki storitev Pooblaščamo tudi druga podjetja in posameznike za opravljanje nalog v našem imenu. Primeri so med drugim dostava paketov, pošiljanje pisem in e-pošte, poravnava plačila (kreditne kartice, direktne obremenitve in nabava), posodabljanje naših seznamov strank, analiza naših podatkovnih zbirk, oglaševanje in storitve za stranke. Ti ponudniki storitev imajo dostop do osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog. Vendar jih ne smejo uporabljati za druge namene. Poleg tega so dolžni, da ravnajo glede informacij v skladu s to izjavo o varstvu podatkov in veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

Izvajalci storitev izven EU/EGS: Ne moremo izključiti, da naši podizvajalci sodelujejo z drugimi izvajalci v tretjih državah. Vse izvajalce storitev zadolžujemo, da v skladu z 4. odst., 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov spoštujejo zadostne in primerne garancije v smislu 44. ff. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (posredovanje v tretje države).

Občasno imate možnost, da sodelujete v anketi in nam daste dovoljenje, da delimo vaše podatke za marketinške aktivnosti tretjim osebam. Samo če aktivno potrdite to možnost, bomo vaše podatke posredovali izbranim partnerjem ali vam pošiljali ponudbe v imenu drugih podjetij. V tem primeru podjetje ne prejme niti vašega imena, naslova niti drugih osebnih podatkov. Anketa in dovoljenje za posredovanje vaših podatkov tretjim osebam za namene trženja sta ločena drug od drugega. To pomeni, da lahko izpolnite tržno anketo, brez da bi nam dali dovoljenje za posredovanje vaših podatkov ali obratno, če to želite. Pravna podlaga je točka a., 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („soglasje“).

Zaščita s strani Delticoma in tretjih oseb: Podatke o računu in osebne podatke o strankah razglasimo le v primeru, ko smo to po zakonu dolžni storiti ali kadar je takšno posredovanje potrebno za uveljavitev naših pogojev poslovanja ali drugih sporazumov ali za zaščito naših pravic, pravic naših strank in tistih tretjih oseb. To vključuje izmenjavo informacij s podjetji, ki so specializirana za preprečevanje in zmanjševanje zlorab in goljufij s kreditnimi karticami. Izrecno je navedeno, da v zvezi s tem ne bo prišlo do posredovanja podatkov tem podjetjem za gospodarsko uporabo, ki ni v skladu s to izjavo o varstvu podatkov.

Prostovoljno posredovanje podatkov: Po uspešno zaključeni anketi imate možnost, da sodelujete v tržni anketi, da bomo lahko izboljšali naše storitve za vas.
Primer: Pošiljanje novičnika za sodelujoča podjetja. Pravna podlaga je točka a., 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („soglasje“).

6. Kriteriji za shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo v skladu s pravnimi podlagami iz te izjave in jih tudi shranjujemo. V kolikor podatkov rutinsko ne potrebujemo več za vzpostavitev ali izpolnitev pogodbe, potem bomo izvedli brisanje podatkov v skladu z ustreznimi zakonskimi roki za hrambo. Tako obstajajo npr. davčne ali trgovinske dolžnosti za hrambo podatkov, ki znašajo 6 oz. 10 let v skladu z 257. členom trgovinskega zakonika HGB ali 147. člena AO.

Osebni podatki, ki se zbirajo in prikazujejo v okviru testnega poročila, bodo shranjeni tako dolgo, dokler jih ne izbrišemo, dokler ne ugovarjate uporabi podatkov ali dokler ne prenehamo z dejavnostjo. Če so testna poročila predmet pravnega spora (npr. pritožba, kršitve konkurenčne zakonodaje ali trgovinskih zaščitnih zakonov, kazenskopravne zadeve), bodo vnosi in drugi podatki v času pravnega spora shranjeni in shranjeni v skladu z zakonskimi roki zastaranja za dodatna tri leta po začetku naslednjega leta. Pravna podlaga za to je točka f., 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“).

Če odgovarjamo na druga vprašanja brez tekočega pogodbenega razmerja, shranjujemo to komunikacijo za tri leta glede na zakonske zastaralne roke, v kolikor ni treba upoštevati zgoraj navedenih rokov za hrambo, ki veljajo za področje trgovine in davčne zakonodaje. Shranjevanje za obdobje treh let se izvaja v našem upravičenem interesu za morebitno pravno zastopanje proti zahtevkom, ki bi se morebiti uveljavljali na podlagi naših informacij. Pravna podlaga za to je točka f., 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“). 

7. Novičnik

Ponujamo vam možnost, da se prijavite na prejemanje našega brezplačnega novičnika npr. na spletnem naslovu https://www.gumiteszt.com/web/pages/newsletter. Novičnik pošiljamo samo, če nam za to predložite soglasje ali pa nam to dovoljuje zakon.

Da bi preprečili tuj dostop do tujih elektronskih naslovov pri razdelilniku našega novičnika uporabljamo tako imenovan postopek dvojne potrditve. Pri tem prejmete po izvršeni prijavi elektronsko pošto za potrditev. Proces prijave se protokolira, da tako izpolnimo naše pravne dolžnosti dokazovanja.

Če novičnika ne želite prejemati, se lahko kadarkoli odjavite s prejemanja na spletnem naslovu https://www.gumiteszt.com/web/pages/newsletter npr. Obrazec za stikali pa nam pošljete elektronsko pošto na naslov gumiteszt@delti.com. V prihodnosti boste lahko to storili enostavno tudi preko vašega uporabniškega računa „Moj račun“.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v primeru soglasja je točka a., 1 S 1 odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO. Če ni soglasja je pravna podlaga 3. odst., 7. člena Zakona proti nelojalni konkurenci.

8. Sprememba izjave o varstvu podatkov

Iz zakonskih in/ali organizacijskih razlogov lahko v prihodnje, tudi v kratkem roku, izvedemo spremembe oz. prilagoditve naše izjave o varstvu podatkov, če bi to bilo potrebno. Prosimo, upoštevajte vedno aktualno različico naše izjave o varstvu podatkov.

II. Obdelava podatkov pri posameznih vrstah uporabe 

1. Zbiranje osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani

Pri zgolj informativni uporabi naše spletne strani, torej, če niste registrirani ali nam ne posredujete informacij kako drugače, zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Če si želite ogledovati našo spletno stran zbiramo naslednje podatke, ki so za nas tehnično potrebni, da vam lahko prikažemo našo spletno stran in zagotovimo stabilnost in varnost:

 • IP-naslov
 • Datum in čas povpraševanja
 • Razlike časovnega območja do greenwiškega srednjega časa (GMT)
 • Vsebina zahteve (konkretna stran)
 • Status dostopa/HTTP - statusna koda
 • Vsakokrat prenesena količina podatkov
 • Spletna stran, s katere prihaja zahteva
 • Brskalnik
 • Operacijski sistem in njegova površina
 • Jezik in različica programske opreme

Dodatno k predhodno navedenim podatkom bodo pri uporabi vaše spletne strani na vašem računalniku shranjeni piškotki. Pri piškotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na trdem disku z vašim uporabljenim brskalnikom in od katerih prejema mesto, ki postavlja piškotke (v tem primeru smo to mi) določene informacije. Piškotki lahko izvajajo programe ali pa na vaš računalnik prenesejo viruse. Namenjeni so temu, da spletno ponudbo oblikujejo uporabniku prijazno in učinkovito. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“).

2. Vzpostavitev stika

Pri vaši vzpostavitvi stika z nami z elektronsko pošto ali preko obrazca za stik bodo vaši sporočeni podatki (vaš elektronski naslov, po potrebi vaše ime in telefonska številka) shranjeni pri nas, da bi lahko tako odgovorili na vaša vprašanja. Podatke, ki jih tako zberemo bomo izbrisali po tem, ko shranjevanje teh podatkov ne bo več potrebno ali pa bomo omejili obdelavo, če obstajajo zakonski roki za hrambo.

Če ste pri nas registriran uporabnik in imate npr. vprašanja ali pritožbe glede naših storitev (portal za ocenjevanje) potem je pravna podlaga obdelava podatkov v skladu s točko b., 1 S1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov („izpolnitev pogodbe“). Če niste naša stranka, potem je pravna podlaga točka f., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“).

3. Nadaljnje funkcije in ponudbe naše spletne strani

Poleg čisto informativne uporabe naše spletne strani ponujamo različne storitve, katere lahko v primeru interesa uporabljate. V ta namen morate praviloma navesti vaše osebne podatke, ki jih uporabljamo za izvedbo ustrezne storitve in za katere veljajo predhodno navedena načela za obdelavo podatkov.

Deloma uporabljamo za obdelavo vaših podatkov tuje izvajalce storitev. Te smo skrbno izbrali in pri njih naročili in so vezani na naše dolžnosti.

Nadalje lahko vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, kadar skupaj s partnerji ponujamo udeležbo v akcijah, nagradne igre sklenitve pogodb ali podobne storitve. Podrobnejše informacije o tem prejmete ob navedbi vaših osebnih podatkov ali v opisu ponudbe.

Če imajo naši izvajalci svoj sedež v državi izven Evropskega gospodarskega prostora (EGS), vas bomo obvestili o posledicah te okoliščine v opisu ponudbe.

4. Uporaba piškotkov

Ta spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in način delovanja sta pojasnjena v nadaljevanju:

Kratkotrajni piškoti bodo samodejno izbrisani, ko zaprete brskalnik. Sem štejejo posebej piškotki sej. Ti shranjujejo tako imenovan ID seje, s pomočjo katerega lahko dodelite različna povpraševanja vašega brskalnika skupni seji. S tem lahko vaš računalnik ponovno prepozna, kadar se vrnete na našo spletno stran. Piškotki sej bodo izbrisani, kadar se odjavite ali zaprete brskalnik.

Trajni piškotki bodo samodejno izbrisani po določenem obdobju, ki se razlikuje od piškotka do piškotka. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete v nastavitvah vašega brskalnika.

Vašo nastavitev brskalnika lahko v skladu z vašimi željami nastavite in npr. odklonite sprejemanje piškotkov tretjih strani ali vseh piškotkov. Opozarjamo vas na to, da morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Poleg tega uporabljamo piškotke, da vas lahko identificiramo za naslednje obiske, če imate pri nas odprt račun ali za oceno učinkovitosti marketinških ukrepov npr., če prihajate k nam preko spletne strani specialnega partnerja ali preko posebnega oglasa. Ti piškotki bodo shranjeni do 30 dni.

Uporabljeni flash piškotki ne bodo zajeti z vašim brskalnikom, temveč z Flash vtičnikom. Nadalje uporabljamo HTML5 objekte za shranjevanje, ki se odlagajo na vaši končni napravi. Ti objekti shranjujejo potrebne podatke neodvisno od vašega uporabljenega brskalnika in nimajo samodejnega datuma poteka. Če ne želite obdelave piškotkov flash potem morate namestiti ustrezen dodatek, najdete ga npr. za brskalnik Mozilla Firefox na spletnem naslovu https://addons.mozilla.org/de/firefox/ ali za Google Chrome na naslovu https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Uporabo objektov shranjevanja HTML5 lahko preprečite tako, da vaš brskalnik nastavite na zaseben način delovanja. Poleg tega priporočamo da redno ročno brišete piškotke in zgodovino brskalnika. 

5. Uporaba uporabniških računov za testiranje pnevmatik (upravljanje vaših testnih poročil)

Prostovoljno lahko oblikujete uporabniški račun. S tem lahko poleg nadaljnjih funkcij spreminjate vaša testna poročila, dodajate vaše kontaktne podatke testnemu poročilu ali pa samostojno brišete testna poročila. Poleg tega lahko shranite vašo komunikacijo z Delticom.

Če se želite registrirati za uporabniški račun, bomo pridobili uporabniško ime, vaš elektronski naslov, vaš priimek, geslo, ki ga izberete vi in zadostuje našim varnostnim standardom, vašo poštno številko in državo v kateri živite. Obrazec za prijavo ima predhodno nastavitev, da se pri objavi testnega poročila ne objavijo nikakršni osebni podatki.

Vaši podatki za prijavo z datumom, dnevom in časom bodo prikazani tako dolgo, dokler jih ne izbrišemo, dokler ne ugovarjate uporabi podatkov ali dokler ne prenehamo z dejavnostjo.

Ob prijavi računa pod naslovom „Moj račun“ bodo vaši navedeni podatki nepreklicno shranjeni. Vse druge podatke, vključno z uporabniškim računom, lahko v predelu za stranke vedno izbrišete. Pravna podlaga za uporabo je točka f., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“).

Poleg tega lahko vaše navedene podatke obdelujemo z namenom, da vas obveščamo o nadaljnjih zanimivih izdelkih iz naše ponudbe ali pa vam posredujemo elektronsko pošto s tehničnimi informacijami.

III. Piškotki, spletna analiza/uporabniku prilagojeno spletno oglaševanje

1. Uporaba Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno storitev za analize podjetja Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke“, besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani se praviloma prenašajo in shranjujejo na strežniku Google v ZDA. V primeru aktiviranja IP-anonimizacije na tej spletni strani, bo Google vaš IP-naslov v okviru držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenih držav Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru najprej skrajšal. Samo v izjemnih primerih bo poln IP-naslov posredovan strežniku Google v ZDA in tam skrajšan. Po naročilu operaterja te spletne strani bo Google te informacije uporabljal za ovrednotenje uporabe te spletne strani, za pripravo poročil o oglaševalskih aktivnostih in za izvedbo nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo te spletne strani in interneta pri operaterju spletne strani.

V okviru Google Analytics posredovan IP-naslov vašega strežnika ne bo združen z drugimi podatki pri Google.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme vašega brskalnika; vsekakor vas opozarjamo na to, da v tem primeru morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvarjajo piškotki in se nanašajo na uporabo spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) pri Google kakor tudi obdelavo teh podatkov pri Google tako, da na naslednji povezavi prenesete in namestite razpoložljive vtičnike za brskalnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo „_anonymizeIp()“. Tako bodo IP-naslovi obdelani v skrajšani obliki, nanašanje na osebo je tako izključeno. Če se preko zbranih osebnih podatkov lahko vzpostavi zveza z določeno osebo, bo ta takoj izključena in osebni podatki bodo tako nemudoma izbrisani.

Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe naše spletne strani in redno izboljšanje. S pomočjo pridobljenih statistik lahko izboljšamo našo ponudbo in jo oblikujemo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Za izjemne primere, v katerih se osebni podatki prenašajo v ZDA, velja za Google zasebni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo Google Analytics je točka a., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO.

Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji za uporabnike: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Pregled varstva podatkov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, in izjava o varstvu podatkov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta spletna stran uporablja Google Analytics za analizo tokov obiskovalcev na različnih napravah, ki se izvaja preko uporabniškega ID. V vašem uporabniškem računu lahko analizo vseh naprav izklopite pod naslovom „Moji podatki“, „osebni podatki“.

Ta spletna stran uporablja Google Analytics za analizo tokov obiskovalcev na različnih napravah, ki se izvaja preko uporabniškega ID. V vašem uporabniškem računu lahko analizo vseh naprav izklopite pod naslovom „Moji podatki“, „osebni podatki“.

2. Google Tag Manager

Uporabljamo GTM ponudnika Google Inc. („Google“). S tem lahko upravljamo spletne tage na določeni površini. GTM uporablja v ta namen tage. Piškotki se ne uporabljajo in prav tako ne zbiramo osebnih podatkov, vendar pa GTM izbriše dodatne tage, ki se lahko ponovno zbirajo. GTM ne posega po teh podatkih. Če se je v določeni domeni ali ravni piškotkov izvedel izklop, potem ostanejo vsi sledilni tagi ohranjeni, v kolikor so vključeni z GTM. Pravna podlaga je točka f., 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (upravičen interes), za čim bolj uporabniku prijazen prikaz naših storitev.

Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. 

Za Google velja zasebni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo Google Analytics je točka a., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO.

Pregled varstva podatkov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Ta spletna stran uporablja spletno storitev Adobe Analytics (Omniture) za analizo uporabe naše spletne strani in za redno izboljšanje le-te. S pomočjo pridobljenih statistik lahko izboljšamo našo ponudbo in jo oblikujemo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Za izjemne primere, v katerih se osebni podatki prenašajo v ZDA, velja za Adobe zasebni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo Adobe Analytics je točka a., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO. Naš upravičen interes je z analizo uporabnikov izboljšati naše storitve.

Za ovrednotenje se na vašem računalniku shranjujejo piškotki (več o tem zgoraj v točki 4). Tako zbrane informacije se shranjujejo na strežnikih, tudi v ZDA. Če preprečite shranjevanje piškotkov vas opozarjamo na to, da morebiti ne boste mogli uporabljati spletne strani v polnem obsegu. Preprečitev shranjevanja piškotkov je mogoče z nastavitvijo v vašem brskalniku ali s tipko „Odjava“ na spletnem naslovu http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ta spletna stran uporablja Adobe Analytics (Omniture) z nastavitvami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ und „Obfuscate IP-Removed“, s katero se vaš IP-naslov skrajša za zadnji oktet in ga nadomesti z ustvarjenim IP-naslovom, torej takšnim, ki ga ni mogoče več nikomur dodeliti. Nanašanje na osebo je tako izključeno.

Informacije tretjega ponudnika: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska; privacy@adobe.com; Opozorila v zvezi z varstvom podatkov: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4. Optimizely

Uporabljamo spletno analizo „Optimizely" ponudnika Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, ZDA za izboljšanje in nadaljnji razvoj naše spletne ponudbe. V ta namen preizkušamo posamezne strani - na primer, da ugotovimo optimalno umestitev vsebin ali zberemo statistične podatke. Pri tem ne pridobivamo nikakršnih osebnih podatkov. Informacije o vašem uporabniškem obnašanju te spletne strani posredujemo Optimizely v ZDA in jih tam shranjujemo na strežnikih. Pravna podlaga za uporabo vtičnikov je točka f., 1 S 1. odst., 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov DSGVO („upravičen interes“). Naš upravičen interes je z analizo uporabnikov izboljšati naše storitve.

Informacije o varstvu podatkov pri Optimizely najdete na naslovu:https://www.optimizely.com/privacy/. Za Optimizely velja varnostni ščit EU-ZDA: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely lahko izključite s povezanim navodilom: https://www.optimizely.com/opt_out.